produkt

  • Expandovaný vermikulit

    Expandovaný vermikulit

    Expandovaný vermikulit je druh surového vermikulitu, ktorý sa po pražení pri vysokej teplote môže niekoľkokrát až desaťkrát rýchlo roztiahnuť.

  • Vermikulitová vločka

    Vermikulitová vločka

    Vermikulitová vločka je názov vermikulitovej surovej rudy a všeobecný názov neexpandovaného vermikulitu.Po vyťažení vermikulitu sa nečistoty odstránia a povrch vermikulitu sa odlupuje.Preto sa nazýva vermikulitová vločka, ktorá sa tiež nazýva surový vermikulit, surový vermikulit, surový vermikulit, neexpandovaný vermikulit a nepenený vermikulit.